Ripaljka

Biodiverzitet Akvatičnih Ekosistema Srbije, ex situ zaštita (BAES ex situ)

PROJEKAT: "Ex situ zaštita biodiverziteta akvatičnih ekosistema Srbije"

MINISTARSTVO NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PRIRODNO–MATEMATIČKI FAKULTET, KRAGUJEVAC  

 

Pretraga po ugroženim akvatičnim vrstama
Pretraga baze podataka

Pretraga baze po ugroženim akvatičnim vrstama i sprovedenoj ex situ zaštiti

Pretraga po zadatoj vrsti
Pretraga baze podataka

Pretraga baze po zadatoj vrsti i sprovedenoj ex situ zaštiti

Pretraga ekosistemima
Pretraga baze podataka

Pretraga baze po vodenim ekosistemima Srbije

Pregled celokupne baze
Pregled baze podataka

Pregled celokupne baze podataka

AUTORI BAZE PODATAKA BAES EX SITU:
Simić, V., Snežana Simić, Ana Petrović, Paunović, M., Šorić, V., Dimitrijević, V. (2006): Biodiverzitet Akvatičnih Ekosistema Srbije, ex situ zaštita (BAES ex situ). http://baes.pmf.kg.ac.rs

Zasavica
Copyright © 2006-2011 All rights reserved.