Batarska reka
Biodiverzitet Akvatičnih Ekosistema Srbije, ex situ zaštita (BAES ex situ)

KONTAKT:

Simić dr Vladica
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Institut za biologiju i ekologiju
Laboratorija za hidrobiologiju i zaštitu voda, Akvarijum Kragujevac
Radoja Domanovića 12
Kragujevac
tel: 034/300 246
e-mail: simic@kg.ac.rs

Pantović Milutin
Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine
Uprava za zaštitu životne sredine - Ministarstvo zaštite životne sredine
e-mail: milutin.pantovic@ekoserb.gov.rs

 

Pretraga po ugroženim akvatičnim vrstama
Pretraga baze podataka

Pretraga baze po ugroženim akvatičnim vrstama i sprovedenoj ex situ zaštiti

Pretraga po zadatoj vrsti
Pretraga baze podataka

Pretraga baze po zadatoj vrsti i sprovedenoj ex situ zaštiti

Pretraga ekosistemima
Pretraga baze podataka

Pretraga baze po vodenim ekosistemima Srbije

Pregled celokupne baze
Pregled baze podataka

Pregled celokupne baze podataka
Thremma anomalum, nalaziste na Staroj planini, Golema reka
                            
Copyright © 2006-2011 All rights reserved.